ท่อ pvc
ท่อ PVC
ท่อ PVC

ท่อประปา

ท่อ PVC สีฟ้า หรือ ท่อ PVC แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 17-2532 ท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในงานประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร เช่นใช้เป็นท่อน้ำประปา หรือใช้กับปั๊มน้ำ

รายละเอียด ท่อประปา PVC

ท่อ PVC สีฟ้า หรือ ท่อ PVC แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 17-2532 ท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในงานประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร เช่นใช้เป็นท่อน้ำประปา หรือใช้กับปั๊มน้ำ ซึ่งท่อประเภทนี้เป็นเพียงประเภทเดียวใน 3 สหายของเราที่มีการระบุมาตรฐานความดันหรือชั้นคุณภาพ อันได้แก่ PVC 5 , PVC 8.5, PVC 13.5 ซึ่งตัวเลขที่ได้ระบุหมายถึงความดันที่กำหนดให้สำหรับใช้งาน ณ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้อธิบายไว้ว่าชั้นคุณภาพคือ ความดันระบุที่มีหน่วยเป็นเมกะพาสคัล ตามตาราง

ตารางขนาด ท่อปะปา PVC
ราคาท่อน้ำ PVC
0/5 (0 Reviews)