แป๊บประปา
แป๊บประปา
แป๊บประปา

แป๊บประปา

แป๊บประปา ชุบกัลวาไนซ์ มีทั้งแบบปลายเรียบและปลายเกลียว มีขนาดตั้งแต่ 1/2” หนา 1.6 มิล ถึง 28” หนา 20 มิล