เหล็กตัว C

คอกขันสกรูสำหรับสว่าน ASSIST ราคาเพียงดอกละ 10บาทเท่านั้น
ธันวาคม 10, 2017

เหล็กตัว C มีทั้งแบบชุบและไม่ชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดตั้งแต่ 2”x1 mm ถึง 8”x6 mm