ท่อประปา

ท่อ PVC สีฟ้า หรือ ท่อ PVC แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 17-2532 ท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในงานประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร เช่นใช้เป็นท่อน้ำประปา หรือใช้กับปั๊มน้ำ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อ PVC สีฟ้า หรือ ท่อ PVC แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 17-2532 ท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในงานประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร เช่นใช้เป็นท่อน้ำประปา หรือใช้กับปั๊มน้ำ ซึ่งท่อประเภทนี้เป็นเพียงประเภทเดียวใน 3 สหายของเราที่มีการระบุมาตรฐานความดันหรือชั้นคุณภาพ อันได้แก่ PVC 5 , PVC 8.5, PVC 13.5 ซึ่งตัวเลขที่ได้ระบุหมายถึงความดันที่กำหนดให้สำหรับใช้งาน ณ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้อธิบายไว้ว่าชั้นคุณภาพคือ ความดันระบุที่มีหน่วยเป็นเมกะพาสคัล ตามตาราง

ขนาด
size
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outside
diameter
mm.
ท่อ PVC ชั้น 5
PVC PIPE CLASS 5
ท่อ PVC ชั้น 8.5
PVC PIPE CLASS 5
ท่อ PVC ชั้น 13.5
PVC PIPE CLASS 5
มม
mm
นิ้ว
inch
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน มม.
Inside
diameter
ความหนา
มม.
Thickness
mm.
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน มม.
Inside
diameter
ความหนา
มม.
Thickness
mm.
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน มม.
Inside
diameter
ความหนา
มม.
Thickness
mm.
18 1/2 22 ± 0.15 18.00 2.0 ± 0.20 17.00 2.5 ± 0.20
20 3/4 26 ± 0.15 22.00 2.0 ± 0.20 21.00 2.5 ± 0.20
25 1 34 ± 0.15 30.00 2.0 ± 0.20 28.00 3.0 ± 0.25
35 1 1/4 42 ± 0.15 39 1.5 ± 0.15 38.00 2.0 ± 0.20 35.80 3.1 ± 0.25
40 1 1/2 48 ± 0.15 45 1.5 ± 0.15 43.40 2.3 ± 0.20 41.00 3.5 ± 0.25
55 2 60 ± 0.15 56.4 1.8 ± 0.2 54.20 2.9 ± 0.25 51.40 4.3 ± 0.30
65 2 1/2 76 ± 0.20 71.6 2.2 ± 0.20 69.00 3.5 ± 0.25 65.20 5.4 ± 0.35
80 3 89 ± 0.20 84 2.5 ± 0.20 80.80 4.1 ± 0.30 76.20 6.4 ± 0.40
100 4 114 ± 0.30 107.6 3.2 ± 0.25 103.60 5.2 ± 0.35 97.80 8.1 ± 0.50
125 5 140 ± 0.30 132.2 3.9 ± 0.30 127.20 6.4 ± 0.40 120.20 9.9 ± 0.55
150 6 165 ± 0.40 155.8 4.6 ± 0.30 150.00 7.5 ± 0.45 141.60 11.7 ± 0.65
200 8 216 ± 0.50 205.2 5.4 ± 0.35 198.40 8.8 ± 0.5 188.60 13.7 ± 0.75
250 10 267 ± 0.70 253.8 6.6 ± 0.40 245.20 10.9 ± 0.6 233.20 16.9 ± 0.90
300 12 318 ± 0.80 302.4 7.8 ± 0.45 292.20 12.9 ± 0.70 277.80 20.1 ± 1.05
350 14 370 ± 0.90 351.8 9.1 ± 0.55 340.00 15 ± 0.80 323.20 23.4 ± 1.20
400 16 420 ± 1.10 399.4 10.3 ± 0.60 386.00 17 ± 0.90 367.00 26.5 ± 1.35
450 18 470 ± 1.20 447 11.5 ± 0.65 432.00 19 ± 1.00 410.60 29.7 ± 1.50
500 20 520 ± 1.30 494 12.7 ± 0.70 478.00 21 ± 1.10 454.40 32.8 ± 1.65
600 24 630 ± 1.60 599.4 15.3 ± 0.80 579.20 25.4 ± 1.30 550.60 39.7 ± 2.00

ราคาท่อน้ำ