เหล็กกล่องเหลี่ยม

รายละเอียด

เหล็กกล่องเหลี่ยม มีทั้งแบบชุบและไม่ชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดตั้งแต่ 1/2”x 1/2” หนา 1 มิล ถึง 12”x12” หนา 10 มิล