สินค้า

เหล็กฉาก
มกราคม 26, 2018
เหล็กกล่่องเหลี่ยม
มกราคม 26, 2018

เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบน มีทั้งแบบชุบและไม่ชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดตั้งแต่ 1/2”x 1” หนา 1 มิล ถึง 8”x4” หนา 10 มิล