สินค้า

เหล็กบีม
มกราคม 26, 2018
เหล็กกล่องแบน
มกราคม 26, 2018

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก   มีทั้งแบบชุบและไม่ชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดตั้งแต่ 1”x 1” หนา 3 มิล ถึง 12”x12” หนา 20 มิล